Login  |  Register
HTML5 Icon HTML5 Icon HTML5 Icon
TP on Social Media

Recent

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

August 15, 2022, 09:40:03 PM

Login with username, password and session length
Members
 • Total Members: 3842
 • Latest: Kokoro
Stats
 • Total Posts: 193479
 • Total Topics: 21088
 • Online today: 51
 • Online ever: 1035
 • (November 26, 2020, 04:45:12 AM)
Users Online
Users: 0
Guests: 41
Total: 41

Author Topic: Blok yazılımcıkları (Block Snippets)  (Read 164607 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Gurbet_42

 • Guest
Re: Blok yazılımcıkları (Block Snippets)
« Reply #150 on: August 20, 2009, 01:25:14 AM »
Anladım teşekkürler.Aynı soruyu SimlePortala da sormuştum aynı cevap yazıldı.

Paragaya

 • Guest
Re: Blok yazılımcıkları (Block Snippets)
« Reply #151 on: August 25, 2009, 03:24:26 PM »
Ne güzel :]

tekniker

 • Guest
Re: Blok yazılımcıkları (Block Snippets)
« Reply #152 on: May 19, 2010, 02:04:13 PM »
'In The News' - Block [Posts from a specific board]
bu blok sizin seçtiğiniz bölümden haberleri değişik bir şekilde göstermeye yarıyor


ekran görüntüsü:
    
'In The News' - Block [Posts from a specific board]
SSI.php de bul
Code: [Select]
// Show the top poster's name and profile link.üstüne ekle


Code: [Select]
// Recent topic list reversed:   [board] Subject by Poster Date
function ssi_recentTopicsINC($num_recent = 8, $include_boards = null, $output_method = 'echo')
{
global $context, $settings, $scripturl, $txt, $db_prefix, $ID_MEMBER, $user_info, $modSettings;

$include_boards = empty($include_boards) ? array() : $include_boards;

$stable_icons = array('xx', 'thumbup', 'thumbdown', 'exclamation', 'question', 'lamp', 'smiley', 'angry', 'cheesy', 'grin', 'sad', 'wink', 'moved', 'recycled', 'wireless');
$icon_sources = array();
foreach ($stable_icons as $icon)
$icon_sources[$icon] = 'images_url';

// Find all the posts in distinct topics.  Newer ones will have higher IDs.
$request = db_query("
SELECT
m.posterTime, ms.subject, m.ID_TOPIC, m.ID_MEMBER, m.ID_MSG, b.ID_BOARD, b.name AS bName,
IFNULL(mem.realName, m.posterName) AS posterName, " . ($user_info['is_guest'] ? '1 AS isRead, 0 AS new_from' : '
IFNULL(lt.ID_MSG, IFNULL(lmr.ID_MSG, 0)) >= m.ID_MSG_MODIFIED AS isRead,
IFNULL(lt.ID_MSG, IFNULL(lmr.ID_MSG, -1)) + 1 AS new_from') . ", LEFT(m.body, 384) AS body, m.smileysEnabled, m.icon
FROM ({$db_prefix}messages AS m, {$db_prefix}topics AS t, {$db_prefix}boards AS b, {$db_prefix}messages AS ms)
LEFT JOIN {$db_prefix}members AS mem ON (mem.ID_MEMBER = m.ID_MEMBER)" . (!$user_info['is_guest'] ? "
LEFT JOIN {$db_prefix}log_topics AS lt ON (lt.ID_TOPIC = t.ID_TOPIC AND lt.ID_MEMBER = $ID_MEMBER)
LEFT JOIN {$db_prefix}log_mark_read AS lmr ON (lmr.ID_BOARD = b.ID_BOARD AND lmr.ID_MEMBER = $ID_MEMBER)" : '') . "
WHERE t.ID_LAST_MSG >= " . ($modSettings['maxMsgID'] - 35 * min($num_recent, 5)) . "
AND t.ID_LAST_MSG = m.ID_MSG
AND b.ID_BOARD = t.ID_BOARD" . (empty($include_boards) ? '' : "
AND b.ID_BOARD IN (" . implode(', ', $include_boards) . ")") . "
" . ((!empty($modSettings['recycle_enable']) && $modSettings['recycle_board'] > 0) ? "
AND b.ID_BOARD != '$modSettings[recycle_board]'" : '') . "
AND $user_info[query_see_board]
AND ms.ID_MSG = t.ID_FIRST_MSG
ORDER BY t.ID_LAST_MSG DESC
LIMIT $num_recent", __FILE__, __LINE__);
$posts = array();
while ($row = mysql_fetch_assoc($request))
{
$row['body'] = strip_tags(strtr(parse_bbc($row['body'], $row['smileysEnabled'], $row['ID_MSG']), array('<br />' => '')));
if (strlen($row['body']) > 128)
$row['body'] = substr($row['body'], 0, 128) . '...';

// Censor the subject.
censorText($row['subject']);
censorText($row['body']);

if (empty($modSettings['messageIconChecks_disable']) && !isset($icon_sources[$row['icon']]))
$icon_sources[$row['icon']] = file_exists($settings['theme_dir'] . '/images/post/' . $row['icon'] . '.gif') ? 'images_url' : 'default_images_url';

// Build the array.
$posts[] = array(
'board' => array(
'id' => $row['ID_BOARD'],
'name' => $row['bName'],
'href' => $scripturl . '?board=' . $row['ID_BOARD'] . '.0',
'link' => '<a href="' . $scripturl . '?board=' . $row['ID_BOARD'] . '.0">' . $row['bName'] . '</a>'
),
'topic' => $row['ID_TOPIC'],
'poster' => array(
'id' => $row['ID_MEMBER'],
'name' => $row['posterName'],
'href' => empty($row['ID_MEMBER']) ? '' : $scripturl . '?action=profile;u=' . $row['ID_MEMBER'],
'link' => empty($row['ID_MEMBER']) ? $row['posterName'] : '<a href="' . $scripturl . '?action=profile;u=' . $row['ID_MEMBER'] . '">' . $row['posterName'] . '</a>'
),
'subject' => $row['subject'],
'short_subject' => shorten_subject($row['subject'], 25),
'preview' => $row['body'],
'time' => timeformat($row['posterTime']),
'timestamp' => forum_time(true, $row['posterTime']),
'href' => $scripturl . '?topic=' . $row['ID_TOPIC'] . '.msg' . $row['ID_MSG'] . ';topicseen#new',
'link' => '<a href="' . $scripturl . '?topic=' . $row['ID_TOPIC'] . '.msg' . $row['ID_MSG'] . '#new">' . $row['subject'] . '</a>',
'new' => !empty($row['isRead']),
'new_from' => $row['new_from'],
'icon' => '<img src="' . $settings[$icon_sources[$row['icon']]] . '/post/' . $row['icon'] . '.gif" align="middle" alt="' . $row['icon'] . '" border="0" />',
);
}
mysql_free_result($request);

// Just return it.
if ($output_method != 'echo' || empty($posts))
return $posts;

echo '
<table border="0" class="ssi_table">';
foreach ($posts as $post)
echo '
<tr>
<td align="right" valign="top" nowrap="nowrap">
[', $post['board']['link'], ']
</td>
<td valign="top">
<a href="', $post['href'], '">', $post['subject'], '</a>
', $txt[525], ' ', $post['poster']['link'], '
', $post['new'] ? '' : '<a href="' . $scripturl . '?topic=' . $post['topic'] . '.msg' . $post['new_from'] . ';topicseen#new"><img src="' . $settings['images_url'] . '/' . $context['user']['language'] . '/new.gif" alt="' . $txt[302] . '" border="0" /></a>', '
</td>
<td align="right" nowrap="nowrap">
', $post['time'], '
</td>
</tr>';
echo '
</table>';
}

**************
resmi ana dizine atın

************

php box oluşturun bir tane,kodu içine kopyalayın


Code: [Select]
echo' <div align="center">
<table border="1" width="100%" id="table1">
<tr>
<td width="100" valign="top" bgcolor="#FFFFFF">
<font face="Verdana">
<img border="0" src="extra.gif" width="100" height="111"></font><p align="center">
<font size="1" face="Verdana">Read, post and discuss the latest news from around the
world in our forums!</font></p>
<p align="center"><font size="1" face="Verdana">Get all the details by comparing views!</font></td>
<td><font face="Verdana">';

global $context, $scripturl;
$bullet = '<img src="'.$settings['images_url'].'/TPdivider.gif" alt="" border="0" style="margin:0 2px 0 0;" />';
$result=ssi_recentTopicsINC(5,array(58),'return');
foreach($result as $my){

  echo "$bullet";
  echo '<span class="largetext">'.$my['link'];
  // is this topic new? (assume they are logged in)
if (!$my['new'] && $context['user']['is_logged'])
echo '
                                                <a href="', $scripturl, '?topic=', $my['topic'], '.from', $my['newtime'], '#new"><img src="', $settings['images_url'], '/', $context['user']['language'], '/new.gif" alt="', $txt[302], '" border="0" /></a>';
echo '<hr>';
}
echo '</span>';

echo'   <br></font><font size="1" face="Verdana">The News is updated
when members make new posts in the <a href="http://www.yoursite.com/link_to_your_newsboard">In the News Section</a> Please be sure
to <a href="http://www.yoursite.com/if_u_have_posting_rules_give_link_here">read posting rules</a> for that board before posting!</font></td>
</tr>
</table>
</div>';
kendinize göre bazı kısımları editleyin(www.yoursite.com/ gibi)

    
$result=ssi_recentTopicsINC(5,array(58),'return');

5 = number of topics to display (kaç tane haber gösterecekseniz o rakamı girin)
58 = board number (bölüm numarası)


Başlıkların karakter sayılarını azaltma imkanı var mı acaba. Konu başlığının tamamı değilde bir kısmı çıkacak şekilde ayarlayabilir miyiz?..

Bir de bölüm numarasını yazsamda bazı bölümlerde konu eski ise bu blokta çıkmıyor..

www.mesleklisesi.net

Offline temiz

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 7
Re: Blok yazılımcıkları (Block Snippets)
« Reply #153 on: November 22, 2011, 06:39:22 AM »
sağol yeni kullanmaya başladım bu tiny portal scritini memnunum..